Jánošík pod Rákociho zástavou v maďarčine

Historický román Milana Ferka Jánošík, ktorý vyšiel v slovenčine v dvoch vydaniach vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ (1978, 1987) dovedna v náklade 29 tisíc výtlačkov, má už aj maďarskú podobu. Pod názvom Jánosik Rákóczi zászlaja alatt ho vydal a aj preložil Rudolf Franyó. Pôvodným povolaním je R. Franyó staviteľ a napísal knihy o tradíciách ľudovej architektúry a dejinách slovensko-maďarskej obce Senváclav (Pilisszentlászló). V románe Jánošík ho zaujalo preklenutie osudov vodcu posledného protihabsburského, kuruckého povstania kniežaťa Františka Rákociho II. a Jánošíka, ktorý bojoval na strane kurucov ako radový povstalec. Román vychádza zo skutočných historických udalostí a jeho maďarský preklad je načasovaný na 100. výročie prevezenia pozostatkov F. Rákociho II. od Marmarského mora do hrobky v dóme sv. Alžbety v Košiciach. Prezentácia maďarského prekladu Jánošíka Milana Ferka sa uskutočnila 24. októbra v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave. Počas diskusie sa zrodila myšlienka projektu Porozumenie-Megértés, teda častejších stretnutí slovenských a maďarských kultúrnych pracovníkov v Pilisszentlászló.