V posledný novembrový štvrtok mali čitatelia možnosť stretnúť sa v bratislavskom kníhkupectve Artforum s  maďarským spisovateľom Györgym Spiróom pri príležitosti uvedenia jeho románu Jarná výstava v preklade Magdy Takáčovej (recenziu sme uverejnili v KR č. 22). Rudolf Chmel sa zhostil úlohy domáceho pána a Spiróa charakterizoval ako autora s vyhraneným názorom na strednú Európu a Maďarsko. Aj v románe Jarná výstava sa ukázal ako autor stredoeurópskeho typu, pretože využíva všetky prostriedky, ktoré ponúka mentalita tohto priestoru, ako deheroizovanie sveta, pohľad na veľké dejinné udalosti zdola, a aj pri opise v podstate tragických udalostí brilantne narába s humorom a iróniou. Zora Bútorová sa na prezentácii knihy predstavila v dvojjedinej úlohe, jednak ako dcéra prekladateľky, a jednak ako recenzentka románu, ktorý vrelo odporúča, pretože cezeň môžeme pochopiť aj zmýšľanie slovenskej spoločnosti v 50. rokoch minulého storočia.