Jarošova Tisícročná včela po arabsky

 

Mýtizujúci román zo slovenskej histórie s prvkami grotesknosti, ale aj svojrázne uchopenie krajiny Jarošovho detstva, román Tisícročná včela vyšiel koncom roka 2005 po arabsky v Sýrii. Preložil ho Mousli Ghias, ktorý je aj jeho vydavateľom.

Mousli Ghias sa prekladaniu a vydávaniu slovenskej literatúry venuje už niekoľko rokov. Dosiaľ preložil Mňačkovu prózu Ako chutí moc a Nádej zomiera posledná od Alexandra Dubčeka. Krátky čas žil s rodinou na Slovensku a mal možnosť zoznámiť sa so žijúcimi autormi osobne. Podujal sa na preklad prózy Trestajúci zločin Jána Johanidesa Krutého strojvodcu Pavla Vilikovského. Preložil aj výber z básní Milana Richtera Masaker v Bejrúte. Po M. Richterovi ho zaujal román Petra Jaroša. V súčasnosti prejavil záujem o preklad poviedok Pavla Rankova. Knihy v Sýrii vo vydavateľstve Mousliho Ghiasa vychádzajú s podporou Komisie SLOLIA.

Anna Šikulová