Jašíkove Kysuce 2006

Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond SR, Kysucká knižnica v Čadci a Kysucká kultúrna nadácia

vyhlasujú

38. ročník celoslovenskej literárnej súťaže JAŠÍKOVE  KYSUCE pre mladých prozaikov do 35 rokov, ktorí ešte svoju tvorbu knižne nepublikovali.

Súťažné krátke prózy treba zaslať elektronickou poštou: jasik@kniznica-cadca.sk  alebo na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca,

s označením Jašíkove Kysuce.

Súťažné texty musia byť označené menom a priezviskom autora, súťažiaci musí uviesť svoj vek a kontaktné údaje. Uvítame stručný životopis, prípadne aj autocharakteristiku a fotografiu. Tým, že ich súťažiaci zašle spolu so súťažnými prácami, dáva organizátorom povolenie zverejniť ich na webových stránkach, prípadne v zborníku vybraných prác. Ak si to autor želá, môžu byť jeho práce uverejnené pod pseudonymom. 

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na www.jasikovekysuce.sk tak, ako budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota zložená zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie. Svoje názory môžu posielať aj čitatelia webových stránok. Poštou doručené príspevky budú pracovníčky knižnice prepisovať do elektronickej podoby a zverejňovať na webových stránkach. Príspevky sa nevracajú ani na vyžiadanie.

Uzávierka súťaže je 31. októbra 2006. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po tomto termíne, budú zaradené do budúceho ročníka súťaže. 

-r-