Po štyroch rokoch a niekoľkých mesiacoch, ktoré uplynuli od vydania I. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (a – g), dostáva sa do kníhkupectiev druhý diel, ktorý na 1100 stranách prináša asi 30 000 hesiel (h – l). Vydavateľstvo Veda v malom kongresovom centre SAV v Bratislave 10. mája slávnostne prezentovalo druhú časť slovníka. V úvodnom slove riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV prof. Pavol Žigo zdôraznil, že slovník je síce obrazom súčasného jazyka, ale pozerá sa aj dopredu. V ďalšej časti hlavné redaktorky slovníka Alexandra Jarošová a Klára Buzássyová podrobne predstavili výsledky práce autorského kolektívu, na ktorom sa podieľalo aj 66 odborných konzultantov. Slovník po dokončení bude mať 7 až 8 zväzkov s približne 200 000 – 240 000 heslami a priblíži slovnú zásobu moderného slovenského jazyka. Stane sa významným pomocníkom pre ľudí pracujúcich so slovom – spisovateľov, prekladateľov, novinárov, učiteľov, vedcov, ale určite zaujme i širokú verejnosť.