Knihárska dielňa v Žiline je jediná na Slovensku, ktorá sa orientuje na precíznu a originálnu ručnú výrobu kníh. Prvoradé pre knihárku Lidu Mlichovú je práve umelecké knižné spracovanie.

Ján Vrtílek, výrazná osobnosť umeleckej knižnej väzby, sa učil knihárskemu remeslu u svojho strýka v Žiline od roku 1928. Keď jeho dielňa zanikla, založil si vlastnú. Samostatne funguje knihárska dielňa od roku 1990 pod vedením jeho dcéry Lidy Mlichovej.

Dielňa sa orientuje na kníhviazačstvo, knihárstvo, knižné väzby pre bibliofílie, autorské knihy, netradičné väzby a obaly kníh. Vznikajú nové knihy, ale opravujú sa aj tie poškodené. Knihárka používa ručné, olejové, máčané papiere, ušľachtilé kartóny, kožu, pergamen a iné prírodné materiály. Spolupracuje s mnohými výtvarníkmi a spisovateľmi, ako Miroslav Cipár, Dušan Kállay či Ľubomír Feldek, ale aj s typografmi a vydavateľmi. Každá kniha je originálna, pretože všetky sú vyrábané poctivou ručnou prácou. Za knižné práce získala Lida Mlichová množstvo ocenení u nás i v zahraničí. Napríklad bibliofília Proglas typografa Petra Ďuríka s ilustráciami výtvarníka Miroslava Cipára získala Cenu Ministerstva kultúry SR za bibliografické vydanie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2011.

V knihárskej dielni sa zastavujú umelci z celého sveta a organizujú sa tu rôzne prednášky a workshopy. Dielňu navštívili aj študenti z rôznych amerických univerzít v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu World Learning, ale aj študenti z učebného odboru knihár v Levoči.