Jednorožce Barbory Hrínovej sú piaty René

Študentská porota, zložená z delegátov a delegátok osemnástich škôl, vybrala laureátku Ceny René – Anasoft litera gymnazistov 2021.

V minulosti už získala naraz ocenenia Anasoft litera aj Cenu René tá istá kniha – Šeptuchy Aleny Sabuchovej. Ako sa ukázalo po tajnom hlasovaní po online diskusii večer 2. decembra 2021, história sa zopakuje. Tento raz sa z oboch ocenení môže tešiť spisovateľka Barbora Hrínová, ktorej úspešná zbierka poviedok Jednorožce vyšla vo vydavateľstve Aspekt.

Do piateho ročníka Ceny René bolo zapojených 27 slovenských stredných škôl a gymnázií. Od mája čítali ich študenti a študentky päticu nominovaných diel: spomínané Jednorožce, ďalej Prípad starej dámy Nataše Holinovej, Naničhodnicu Jany Juráňovej, zbierku poviedok Richarda Pupalu Ženy aj muži, zvieratá a súbor nominovaných uzatvárala Zuzana Šmatláková s knihou Nič sa nestalo.

V októbri a novembri sa mohli študenti a študentky pripojiť na 20 online diskusií, pričom každej autorke či autorovi boli venované presne štyri. Tieto podujatia dokážu každý rok mladým čitateľom a čitateľkám rozšíriť zážitok z prečítanej knihy a aj na záverečnej diskusii delegátov a delegátok zaznelo, že mnohým pomohli pri rozhodovaní sa o favoritovi či favoritke. Viac než trojhodinovú diskusiu viedla koordinátorka Ceny René Soňa Uriková a študentov a študentky podnecovala svojimi vstupmi aj Marta Součková. Tá sa diskusie zúčastnila ako zástupkyňa porotcovského zboru ceny Anasoft litera, ktorý päticu kníh vybral.

Po prvom kole, v ktorom jednotliví delegáti a delegátky zverejnili svoje či celoškolské preferencie, sa do druhého kola dostali tri tituly. Tie sa počas diskusie rozobrali detailnejšie a ešte nikdy sa v histórii ceny nestalo, aby bolo finále také napínavé. Tajné hlasovanie dopadlo nakoniec v prospech víťazstva knihy Jednorožce v pomere hlasov 7:6:5. Tesný výsledok predznamenali už jednotlivé vstupy diskutujúcich. Rozoberali najmä jednotlivé témy kníh (inakosť, staroba či sociálne siete) a ich prínos do životov mladých ľudí.

Samotné vyhlásenie výsledkov zaznelo z éteru Rádia Devín v piatok ráno po 8:30. Soňa Uriková zhodnotila celý priebeh ročníka a spolu s Kolomanom Kertészom Bagalom pozvali poslucháčov a poslucháčky sledovať online festival Autoriáda. Ten sa bude konať v sobotu 4. decembra a jeho súčasťou bude o 19:30 aj program k piatemu ročníku Ceny René. Zúčastní sa ho laureátka, moderátor diskusií a literárny vedec Daniel Domorák a zástupkyne študentov a pedagógov Ivana Papcunová a Jarmila Bačová z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch.

 

Cena René – Anasoft litera gymnazistov je prvou literárnou cenou na Slovensku, o ktorej rozhodujú študenti a študentky vybraných slovenských gymnázií a stredných škôl. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. Cena má priblížiť súčasnú domácu prózu mladšej generácii, učiť študentov a študentky chápať a interpretovať literárny text, argumentovať, obhajovať svoje názory a rozvíjať kritické myslenie. Autorkou vizuálneho konceptu piateho ročníka je Kristína Soboň. Sochu Reného pre laureátku vyrobil sochár Pavol Dubina.

Prvou laureátkou ceny sa stala Ivana Gibová s knihou Barbora, boch & katarzia. Víťazom druhého ročníka bol Daniel Majling so zbierkou poviedok Ruzká klazika. Tretím laureátom sa stal Václav Kostelanski s knihou Virtuóz. Štvrté ocenenie získala Alena Sabuchová s románom Šeptuchy.

Zoznam zapojených škôl: Spojená škola - Gymnázium J. Hronca, Bratislava / Gymnázium L. Sáru, Bratislava / Gymnázium Metodova, Bratislava / Gymnázium Jána Papánka, Bratislava / Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Bratislava / Stredná odborná škola pedagogická, Modra / Gymnázium Senecká 2, Pezinok / Gymnázium Ul. 1. mája, Malacky / Gymnázium Jána Hollého, Trnava / Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica / Gymnázium Golianova, Nitra / Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany / Gymnázium Školská, Vráble / Gymnázium Ul. 17. novembra , Topoľčany / Gymnázium Školská, Dubnica nad Váhom / Gymnázium Školská, Považská Bystrica / Gymnázium bilingválne, Žilina / Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš / Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad / Gymnázium Kukučínova, Poprad / Stredná zdravotnícka škola, Rožňava / Gymnázium svätej Moniky, Prešov / Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Lučenec / Gymnázium M. R. Štefánika, Košice / Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice / Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Košice / Gymnázium arm.gen.L. Svobodu, Humenné

  • Jednorožce Barbory Hrínovej sú piaty René - 0
  • Jednorožce Barbory Hrínovej sú piaty René - 1
  • Jednorožce Barbory Hrínovej sú piaty René - 2