Jedy vo Svete knihy

V bratislavskom kníhkupectve Svet knihy prezentovala 12. februára román Jedy slovenská prozaička, poetka a publicistka Denisa Fulmeková, ktorá sa podľa slov riaditeľky Ikaru Valérie Malíkovej zaradila medzi najúspešnejších autorov vydavateľstva už svojím minuloročným románovým debutom Dve čiarky nádeje.

Na stránkach najnovšieho titulu, ktorý spevom uviedla do života Barbora Šulíková a medom herečka Oľga Belešová, sa čitateľ stretáva s mladou redaktorkou Soňou Durgovou, vracajúcou sa po rokoch strávených v  hlavnom meste do rodného mestečka, aby tu priviedla na svet svoje dieťa. Ocitá sa pritom v spleti zvláštnych rodinných vzťahov. Napriek tomu, že sa Jedy radia do žánru tzv. ženského románu, nie sú určené iba ženám. Sprostredkúvajú emocionálne prežívanie súčasného človeka, tematicky sú teda blízke tak čitateľkám, ako aj mužom-čitateľom.

-jr-