Jesenné stretnutie s zahraničnou literatúrou

Kolekciu päťsto najnovších vedeckých a odborných kníh z rozličných vedných disciplín z produkcie významných zahraničných vydavateľstiev z Holandska, Nemecka a Veľkej Británie sprostredkovala pre slovenských záujemcov firma SLOVART, G. T. G. v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV. Toto – dnes už tradičné – jesenné stretnutie so zahraničnou literatúrou sa uskutočnilo v historických priestoroch  veľkej dvorany bratislavskej Lyceálnej knižnice.

Na slávnostnom otvorení (9. novembra) výstavy Akadémia – jeseň 2004 predstavila riaditeľka firmy SLOVART, G. T. G. Ing. Ľudmila GROSSOVÁ tohtoročnú expozíciu a upozornila na ponuku – nákup i objednávky vystavených titulov s 10-percentnou zľavou z katalógových cien. Delegáciu predsedníctva SAV viedol jej predseda prof. Štefan LUBY, DrSc., ktorý ocenil pestrú paletu knižnej ponuky zahraničných vydavateľstiev a vyslovil presvedčenie, že táto si iste nájde cestu do viacerých knižníc na Slovensku a predovšetkým by nemala chýbať v Ústrednej knižnici SAV a ústavoch SAV.

Návštevníci našli na výstave do 200 titulov z medicíny, prevažne vydaných v tomto roku. Niektoré tituly firma doviezla na požiadanie aj so starším vročením. Ďalších tristo titulov reprezentovalo literatúru z oblasti životného prostredia, informačných technológií, práva, histórie, jazykovedy, literatúry, architektúry, filozofie, prírodných vied. Najbohatší súbor tvorili tituly z ekonomiky a slovníky, encyklopédie a učebnice (najväčší počet kníh prezentuje vydavateľstvo Oxford University Press). Prekvapením boli dva tituly z vydavateľstva Sage Publications z Veľkej Británie, ktoré sú novinkami na rok 2005 – Global Civil SocietyThe Practice of Making Strategy.

Hoci výstava trvala len štyri dni (do 12. novembra), umožnila návštevníkom nazrieť do rozmanitého sveta zahraničnej literatúry renomovaných vydavateľstiev, zoznámiť sa s ich katalógmi, prelistovať vybrané tituly aj začítať sa do aktuálnych textov.

Lýdia Čelková