Práca profesora Jozefa Kresánka Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného

priniesla v čase svojho vzniku (1951) fundamentálny syntetický pohľad na slovenský hudobný folklór. Autor vychádzal z výskumu prameňov, opieral sa o všetky dosiaľ jestvujúce materiálové zbierky ľudovej hudby, ale aj o metodológiu, ktorá má svoje korene v štrukturalizme humanitných vied. Stala sa nielen základom pre slovenskú etnomuzikológiu, ale aj autorovou prvou veľkou syntézou. V zrelom veku vyústila do sumarizujúcej trilógie o základoch hudobného myslenia človeka. Autorove myšlienky môžu nepochybne aj dnes pôsobiť inšpiratívne nielen pre etnomuzikológov a záujemcov o hudobný folklór, ale aj v celej oblasti humanistiky. Ak sa venujete etnomuzikológii, uvítate do svojej knižnice aj túto publikáciu. Môžete ju získať v našej čitateľskej súťaži, ak do 9. novembra pošlete na adresu našej redakcie kupón Hudobného centra z 11. s.