Jozef Leikert: Pominuteľnosť

Jozef Leikert

 

Pominuteľnosť

V doslove piatej básnickej zbierky Jozefa Leikerta s výstižným názvom Pominuteľnosť sa píše, že sa vyníma z radu súčasnej plytkej a vyprázdnenej básnickej tvorby. Už aj tým, že istým spôsobom sa zaraďuje do prúdu vážnej, spirituálnej slovenskej poézie, ktorá vyjadruje naliehavú potrebu intelektuálne náročnej lektúry. Nie je to poézia výbojná, ani konfrontačná, ani úniková. Naopak: je uzavretá, spontánna a zámerná. Obohacuje a provokuje: čistotou mysle, vyrovnanosťou umu a jemnosťou srdca. Prizma bolesti je prizmou láskavej pravdy o sebe, o nás, o svete. Kniha práve vychádza vo vydavateľstve Luna.

I

Kostolná lavica

doširoka zodratá od hriechov.

Aj kľačadlo uhlo

na jednu stranu,

bojí sa posledného

rozhrešenia.

Veža plná netopierov

a dotlčených zvonov.

Srdce

zakaždým mláti

na to isté miesto,

plače,

zvoláva

na tiché priznanie.

Život dlhý ako roráty,

uzimené rána

a nevyspaté oči.

Boh skúša,

koľko vydržíš.

Poumývaš zore

a vyzbieraš kamene,

ktoré potkýnajú

kosu.

Zdvihneš

popadané tiene

a preglgneš tisíckrát

preoranú pravdu.

II

Vrátiť slová krokom

a naučiť stromy lietať.

Ako málo

stačí vetru,

aby spoznal

všetky svetové strany.

Raz aj tak

rozfúkne naše kosti.

Prach sme

a na prach sa obrátime.

Nezostane po nás nič,

ani štipôčka soli

do nedeľnej polievky.

Len

veľké kuracie oči

nás špehujú.

A spadnutá lyžica

pod stolom.

A na stene

prachom zaprášený Kristus

s tŕňovou korunou

priklincovanou do tváre.

I