Jozef Leikert - Taký bol Ladislav Mňačko

Jozef Leikert: Taký bol Ladislav Mňačko

 

Jozef Leikert napísal šesť básnických zbierok, niekoľko monografií a viacero kníh literatúry faktu. V týchto dňoch mu vychádza štyristostranová kniha o známom novinárovi a spisovateľovi Ladislavovi Mňačkovi. Pri jej písaní čerpal z archívnych materiálov, ale najmä z autentických výpovedí Ladislava Mňačka, s ktorým sa stretával v posledných rokoch jeho života. O Mňačkovi sa dodnes šíria rôzne historky, niektoré sú pravdivé viac, iné menej.  Napríklad o tom, ako zbil pracovníka ÚV KSS.