Jubilanti

od 2. do 29. júla

 

21. júla 1943 sa narodil v Považskej Bystrici prekladateľ, scenárista, publicista a vydavateľ Ján JANKOVIČ. Svojím prekladateľským dielom zo srbčiny a chorvátčiny, ako aj osobnou angažovanosťou programovo upevňuje vzájomné kultúrne zväzky medzi Slovákmi a južnoslovanskými národmi. Tieto vzťahy, podopreté osobnými priateľstvami s poprednými kultúrnymi predstaviteľmi všetkým národností bývalej Juhoslávie, dôsledne mapuje aj vo svojej literárnovednej práci. Svojou vydavateľskou činnosťou sprostredkoval slovenským čitateľom najmä historické romány Marije Jurić Zagorky. O jeho neúnavných publikačných aktivitách svedčí aj rozsiahla bibliografia, ktorá vyšla ako 100. kniha vo vydavateľstve Juga. Ak sa chcete s dielom Jána Jankoviča zoznámiť v takomto sumáre, napíšte nám do redakcie o svojich vzťahoch ku kultúre južnoslovanských národov. Nezabudnite k nim priložiť kupón vydavateľstva JUGA, ktoré vám knižku Ján Jankovič v bibliografii a citátoch venuje. Na vaše lístky čakáme do 30. júla.

 

Narodili sa:

2. 7. 1955 – Juraj KUNIAK, básnik a prozaik

3. 7. 1928 – Cyril KRAUS, literárny historik, editor

4. 7. 1926 – Ľudovít FUCHS, básnik

4. 7. 1947 – Anna ČERNOCHOVÁ, prozaička

4. 7. 1948 – Peter VALO, prozaik, dramatik, publicista

4. 7. 1967 – Katarína HRICOVÁ, poetka

5. 7. 1944 – Dalimír HAJKO, literárny kritik, filozof

9. 7. 1939 – Ivan SZABÓ, autor literatúry faktu, prozaik

9. 7 . 1944 – Jozef JUNAS, básnik, prekladateľ

9. 7. 1964 – Miroslav BRÜCK, básnik, prozaik

10. 7. 1947 – Ivan HUDEC, prozaik, dramatik, publicista

11. 7. 1943 – Matej MESÁROŠ, básnik

11. 7. 1951 – Otília DUFEKOVÁ, poetka

13. 7. 1929 – Libor KNĚZEK, literárny historik, bibliograf, editor, publicista

13. 7. 1933 – Emil KUDLIČKA, prekladateľ

13. 7. 1937 – Ján VILIKOVSKÝ, prekladateľ

14. 7. 1951 – Eva KOVÁČOVÁ, poetka

15. 7. 1921 – Vladimír OLERÍNY, prekladateľ, literárny historik

15. 7. 1944 – Ireney BALÁŽ, básnik

15. 7. 1954 – Edmund HLATKÝ, prozaik

15. 7. 1974 – Marek KUPČO, prozaik

16. 7. 1924 – Július PAŠTEKA, literárny vedec, esejista, editor

17. 7. 1943 – Peter ANDRUŠKA, básnik, prozaik, literárny vedec

16. 7. 1952 – Miloš JANOUŠEK, básnik a textár, prozaik, dramatik, scenárista

16. 7. 1956 – Václav ŠUPLATA, autor pre deti, scenárista, dramatik, textár

17. 7. 1970 – Martin SOLOTRUK, básnik, literárny vedec

19. 7. 1936 – Blanka POLIAKOVÁ, poetka, prozaička, spisovateľka pre deti

20. 7. 1936 – Ján MAJERNÍK, básnik, prozaik, prekladateľ

21. 7. 1934 – František JURIGA, autor literatúry pre deti a mládež, dramatik

22. 7. 1951 – Braňo HOCHEL, básnik, prozaik, dramatik, literárny vedec, prekladateľ

23. 7. 1938 – Jozef ŠELEPEC, básnik, bibliograf

25. 7. 1937 – Jana ŠIMULČÍKOVÁ, spisovateľka pre deti a mládež

25. 7. 1948 – Milan RICHTER, básnik, prekladateľ, editor

26. 7. 1922 – Albert MARENČIN, prozaik, básnik, esejista, prekladateľ

26. 7. 1923 – Teofil GAZDÍK, básnik, prekladateľ

26. 7. 1944 – Stanislav ŠTEPKA, dramatik, scenárista

26. 7. 1968 – Martin KASARDA, básnik, prozaik, literárny kritik, publicista

28. 7. 1929 – Mieroslav PINKA, spisovateľ pre deti, publicista

28. 7. 1940 – Mojmír GROLL, dramatik, scenárista

28. 7. 1965 – Eva LUKÁČOVÁ, poetka