Jubilantka Blanka Poliaková

Štátna vedecká knižnica v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici pripravila koncom júna besedu so spisovateľkou, poetkou a redaktorkou Blankou POLIAKOVOU (19. júla 1936). Pri príležitosti svojich 75. narodenín obdarovala seba i čitateľov pekným a príslušným darčekom – vydala novú knihu Aha, máme bračeka (MAYOR 2011) s ilus trá ciami Daniely Ondreičkovej. Blanka Poliaková knihu venovala svojmu tretiemu vnúčaťu a všetkým deťom, ktoré majú malého súrodenca. Pri jej listovaní snáď opätovne prežívajú radosti zo spoločne strávených hier, výletov a rodičia si pri jej čítaní uvedomia pozitíva súdržnej a kompletnej rodiny. Súčasťou besedy bola aj prezentáciu tejto knihy. Deti zo ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici ju predstavili recitáciou ukážok a symbolickým motýľom ju vypravili k čitateľom. Motýľ predstavoval zmenu dieťaťa (kukly) na dospelého a krásneho človeka, jeho ochranné krídla starostlivú starú mamu, v tomto prípade Blanku Poliakovú. Výstavku jej obrazov maľovaných na skle a knižnej tvorby ocenili aj prítomní hostia, priatelia, pedagógovia a kolegovia spisovatelia.