Jubilejná Bologna

V stredotalianskej Bologni sa od 2. do 5. apríla konal jubilejný 40. medzinárodný veľtrh kníh pre deti a mládež. Literárne informačné centrum aj v tomto roku pripravilo na veľtrh národnú expozíciu SR.
           V slovenskom národnom stánku, ktorý bol umiestnený v hale 29, bolo vystavených vyše 200 titulov z produkcie 17 slovenských vydavateľstiev. Okrem národného stánku mali zo Slovenska na veľtrhu zastúpenie stánky slovenských polygrafov a stánok BIBIANY.
           Národný stánok ako miesto na rokovania a stretnutia s partnermi využili zástupcovia vyše desiatich vydavateľstiev a tlačiarní (Mladé letá, Media Trade SPN, Príroda, Grafobal, Buvik, Esa, Junior, Knižné centrum, Baba Yaga, Book &Book, Slovenská grafia). Do stánku prichádzali aj reprezentanti zahraničných vydavateľstiev a organizácií, ilustrátori a slovenskí krajania žijúci v Taliansku. Bolognský veľtrh navštívil aj predseda Zväzu slovenských vydavateľov a kníhkupcov p. Alexius Aust.
           Na veľtrhu boli umiestnené expozície talianskych a zahraničných vydavateľstiev v siedmych halách, z toho boli tri haly talianske, dve haly prevažne vydavateľov anglofónnych krajín a dve haly, v ktorých vystavovali vydavateľstvá ostatných krajín sveta. Veľtrh sprevádzalo množstvo sprievodných akcií venovaných predovšetkým deťom, stretnutí so spisovateľmi a ilustrátormi, prezentácií a recepcií v jednotlivých stánkoch.
           Čestným hosťom Výstavy ilustrátorov Bologna 2003 bolo Poľsko, ktoré pripravilo expozíciu prác poľských ilustrátorov, ktorí boli ocenení doma i v zahraničí za posledných dvanásť rokov. V rámci veľtrhu sa ako už tradične organizovalo udeľovanie cien "Bologna Ragazzi Award" a 7. ročník "Bologna New Media Prize".
           Pred skončením veľtrhu sme odovzdali niekoľko kníh z pôvodnej tvorby Internationale Jugend Bibliothek pre potreby ich začlenenia do prestížneho katalógu The White Ravens 2004, ktorý každoročne táto inštitúcia zostavuje.

 

Miroslava Bilačičová