Jubilejný Horovov Zemplín

Horovov Zemplín, súťaž v umeleckom prednese poézie, vstúpil v tomto roku už do XXX. ročníka. Po viacročnej pauze sa na ňom okrem súťažiacich, žiakov gymnázií, stredných odborných učilíšť a umeleckých škôl zúčastnili i spisovatelia – básnici Dana Podracká, Miroslav Bielik a Peter Mišák, prozaik Anton Baláž, literárny vedec Viliam Marčok a literárny kritik Alexander Halvoník.

Súťaž v umeleckom prednese sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku, slávnostné otvorenie už tradične prebehlo v Gymnáziu P. Horova. Študenti gymnázia, pedagógovia i spisovateľská delegácia sa stretli pred básnikovou bustou a po krátkom umeleckom programe sa prítomným prihovoril riaditeľ gymnázia Viliam Záhorčák. V krátkosti priblížil Horovovo básnické dielo, z veľkej časti inšpirované rodným Zemplínom. S príhovorom vystúpil aj Viliam Marčok. Po slávnostnom otvorení sa prítomní autori stretli na besedách so študentmi Gymnázia P. Horova a Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach.

Popoludní spisovateľská delegácia navštívila Literárne múzeum P. Horova v jeho rodisku Bánovciach nad Ondavou. Napriek tomu, že expozíciu v súčasnosti spravuje iba obecný úrad, zásluhou starostu obce Ing. Mikuláša Kočiška a obetavých pracovníčok obecného úradu je expozícia celoročne prístupná verejnosti. Okrem P. Horova je venovaná i ďalším literárnym osobnostiam, ktoré vyrástli na Zemplíne a tento historicky a kultúrne inšpiratívny región v rôznych podobách stránili v básnických a prozaických dielach.

Účasť spisovateľov na tohtoročnom jubilejnom Horovovom Zemplíne zorganizovala Matica slovenská a Literárne informačné centrum. Organizátori podujatia, medzi ktorých už tradične patrí i miestna Matica Slovenská, prejavili veľký záujem, aby táto obnovená tradícia účasti popredných spisovateľov na podujatí Zemplíne pokračovala i v budúcich ročníkoch.

(ab)