Jubileum Univerzitnej knižnice v Bratislave

Výstava pod názvom Budovy UKB v  premenách času bola otvorená pri príležitosti významného jubilea našej najväčšej vedeckej knižnice – storočnice Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá začala písať svoju históriu dňa 10. 10. 1919, kedy ešte ako Knihovňa Univerzity Komenského prevzala fondy niekdajšej Uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity.

Počas uplynulých desaťročí menila názov, rozširovala svoje zbierky nielen o novú literatúru, ale aj o zbierky vzácnych historických knižníc osobností, inštitúcií (napr. Štúrova knižnica, unikátna Bašagićova knižnica zapísaná do zoznamu Pamäť sveta r. 2000). Priznaním práva povinného výtlačku r. 1920 sa stala aj prvou konzervačnou knižnicou na Slovensku. V súvislosti s rastúcim knižničným fondom, novými úlohami zodpovedajúcimi tomu- ktorému obdobiu, sa riešili otázky používateľských služieb, ako aj priestorové otázky. Práve otázka priestorov sa stala aj témou špeciálnej výstavy, ktorú presne v predvečer storočnice (9. 10. 2019) otvorili v Barokovom nádvorí knižnice.

Výstava predstavila revitalizáciu a prestavbu troch budov knižnice – prvej budovy knižnice Klarisea, paláca Uhorskej kráľovskej komory a paláca Leopolda de Pauliho. Zdokumentovala premeny historických budov knižnice v uplynulých rokoch od ich pôvodnej funkcie až po medzníky v ich úpravách do súčasnosti. Ukázala čiastkové rekonštrukcie interiérov aj exteriérov a predovšetkým ten najrozsiahlejší zásah v súvislosti s projektom Multifunkčného a knižničného centra v podobe, ako knižnicu a jej služby poznáme dnes.

Jubileum knižnice zaväzuje a zároveň inšpiruje – konštatovala v príhovore Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB. Zdôraznila, že sa treba dívať dopredu, vychádzať pri nových víziách z nových podmienok a trendov, skúseností doma i v zahraničí. V tejto súvislosti predstavila zámery knižnice na najbližšie obdobie i dlhodobejší výhľad, ako v plnom rozsahu využiť možnosti, ktoré ponúkajú historické priestory v centre mesta na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, komfortu čitateľov i návštevníkov.

Jubilujúcej knižnici a jej pracovníkom vzdal hold aj predseda Spoločnosti priateľov UKB PhDr. Peter Maráky, ktorý zaspomínal na „starú univerzitku“ a privítal námety na perspektívny rozvoj knižnice. Prekvapením podujatia bolo vystúpenie zástupcu Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva, ktoré k storočnici knižnice venovalo ucelenú zbierku španielskej literatúry (12-tisíc kníh a nosičov) v hodnote 300-tisíc eur.

Súčasťou výstavy bol aj komentovaný výklad k jednotlivým panelom a výstavka kníh k dejinám a činnosti knižnice, výber odborných prác pracovníkov knižnice aj ukážky najnovších vydaní knižnice. Výstava bude prístupná širšej verejnosti do 30. 11. 2019.