Leto tvojej nehy

Juraj Kalnický sa narodil v Turčianskej Štiavničke (1951). Svoje verše, krátke humorné prózy a preklady ruskej poézie publikoval v slovenských, českých a ruských denníkoch a literárnych časopisoch, v rozhlase a televízii, ako i vo viacerých zborníkoch a antológiách. Knižne publikoval básnické zbierky  Ľan (1981), Údolie včiel(2001), Modlitba s tebou – Molitva s toboj (v SJ i v preklade do RJ – 2003), Naše lásky – naši ľubvi(ako spoluautorský duet s Jánom Majerníkom – vydaná v SJ a RJ - 2003) a Tŕnisté jablko(2004), ako aj filmovú poviedku Sibírsky Kichot a konedráči – Sibirskij Kichot i škuraďori (dvojjazyčne v SJ a RJ - 2003).

si taká

si ako ráno na slepcovom oku

zversky krásne ráno pri potoku

kde vtáci oživujú prizaspatý hlas

vešajúc ho na nejednu predklonenú šiju

vhĺbené ráno do rybničných rias

čo ani nevedia že žijú

láskavá anamnéza

taká je úplná anamnéza

privreté dlane mihalníc

a slovo čo má zdravie zo železa

a ešte celkom svieža pusa

z ktorej sa vydral vrtuľník

prchavej vône tvojho dychu

tá známa príchuť

objaviteľa kolumbusa

slová

poslal som ti slová po vode a lekne

kde sa smútok ťažko dostane

tvrdý tón po čase v ušku zmäkne

sem-tam perly sem-tam sprostane

ba aj splín sa z hadej kožky zvliekne

a ret šeptajúci znehybnie

keď my dvaja zacielení na kadečo pekné

začneme sa tváriť nevinne

ouvertúra dychu pohľadov a paží

samé pochabosti ktoré treba zažiť

pri plnom vedomí keď vlhne i oko

ako ranná pažiť pre kone

raz galopom-cvalom a raz iba krokom

popod bránku citov v predklone

duet

hlavu máš nad klavírom

a ruky ponorené v hlave brahmsa

ja pedál čo udržuje ticho

s maličkým tvojim uškom hrám sa

tvoj rytmus mňa a teba môj zas dráždi

v zreničkách oboch zrkadlí sa cnostne

zatiaľ sa viac na noty upni

vravia si milujúci tichí blázni

hrajúci duet – paternoster

pre iných nedostupný

leto tvojej nehy

čas už sa delí odmerane

medzi tvoje

a medzi moje dlane

len pamäť bosá

behá po pažiti dejov

v ktorých si stále

príťažlivo sladká

navzdory predpovediam

že jeseň prichádza

a spŕchne i tvoja

predzáhradka

plná svedkov

cítim to – som v niečom

poriadne namotaný

a ešte si viem priťažiť i tým

že premýšľam tu

o tom všetkom

violončelistka

zanovito opiera sa o čelo

akoby ju iné telo bolelo

možno by láska

nemusela byť tak ťažká

keby nelietala ako vážka

a nedala sa lúskať všetky taje

možno tá cesta vôbec neschodná je

možnože už siedme nebo nebude

a možno milovanie ani

v koži hadej

možno len achát

a agátové aleje

možno len nádej

stačí spáchať

možno aj nebyť si tak na istom

pri nežných dotykoch

ledabolo prehodených palistom

Zo zbierky Leto tvojej nehy, ktorá vychádza vo vydavateľstve CCW s ilustráciami Martina Činovského.