K Cene Dominika Tatarku

Koronavírus, ktorý rúca naplánované i prebiehajúce aktivity zatiaľ bezbranných ľudí, narušil tohtoročné plány aj Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, ktorý Cenu Dominika Tatarku organizuje už 26 rokov. S presným zasadnutím poroty, dátumom a hodinou dôstojnej slávnosti odovzdávania Ceny v Pálffyho paláci v Bratislave. Počet ocenených diel sa od roku 1994 pomaly približuje k stovke. Sú to jednotlivci, dvojice či skupiny, ktoré svojou tvorbou nadväzujú na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Slávnosť sa celé roky konala v polovici marca, tohto roku bola preložená na máj, aby sa napokon akt udeľovania uskutočnil až 17. septembra 2020. Koronavírus bol aj tu panovačný – do sály sa nedostali všetci záujemcovia, ale literárne diela, našťastie, pretrvávajú i za takých okolností. A zostávajú.

Tí, čo sa mohli naživo zúčastniť odovzdávania, si vypočuli laudácie na diela dvoch tohtoročných laureátov. Prihovárali sa dvaja zo šestnástich aktérov iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorí boli Cenou Dominika Tatarku poctení vlani.

Eva Lavríková rozprávala o Alte Vášovej a jej knihe Odlety. „Ako veľmi nám šlo o dôstojnosť, nádej, o to vyjadriť podstatné slušne, ale nekompromisne. A v tomto bode to do seba – snáď – zapadlo. Alta Vášová vyjadruje podstatné – slušne, ale nekompromisne. A jej kniha Odlety sa končí tam, kde sa Za slušné Slovensko začalo – vraždou zasnúbených.“

Autorka v ocenenej knihe Odlety, tak ako vo dvoch predchádzajúcich (Úlety, Dolety) vytvorila unikátny, neopakovateľný postup stvárňovania skutočnosti. V Odletoch mapuje roky 2006 – 2017 formou spomienok, reflexií i pozoruhodných sentencií a právd o dobe a ľuďoch. Je to svojím spôsobom psychologická štúdia o spoločnosti, človeku, sú to reflexie o dobre a zle, vernosti a zrade, láske a dôvere. Osobné sa v nej spája s celospoločenským a celosvetovým. Alta Vášová ukončila v Odletoch „prehľad“ o čase rokom 2018 slovami, ktoré právom zaujali aj aktérov Za slušné Slovensko. „Vražda zasnúbených. Odlety blízkych pribúdajú...“

Jakub Kratochvíl sa vo svojom príhovore venoval Politickému Slovensku Milana Šútovca. Zaujala ho autorská poznámka v knihe, v ktorej sa Šútovec vyjadril: „Šesť rokov dennodenne spomínať na prežité, pátrať v knihách a článkoch, myslieť kriticky a v kontexte. Vkladať do hesiel vlastný názor.“ Kratochvíl vyjadril ľútosť, že v iniciatíve Za slušné Slovensko nemohli vo svojom čase využiť to, čo Šútovec v knihe ponúka – nadhľad k vlastnej pamäti a k viac ako polstoročnej priamej skúsenosti so slovenskou politikou. Milan Šútovec v knihe Politické Slovensko, ktorá obsahuje vyše 600 hesiel, mapuje politický život Slovákov od čias habsburskej monarchie po súčasnosť. Kniha tohto literárneho vedca, spisovateľa, scenáristu, redaktora a jednej z osobností Novembra 1989 získala aj Prémiu Literárneho fondu.

Laureáti Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 – Alta Vášová a Milan Šútovec – predniesli slávnostné vyznania osobnosti, ktorej meno Cena nesie. Vášová orientovala svoje slová poeticky, čo je pre jej dielo charakteristické. Tatarkovu tvorbu, jeho názory a vlastnosti poprepájala so súčasnosťou, vyzdvihla, že rok 1968 – 69 „... mu otvoril oči a on ich otváral nám“. Šútovec vytvoril istým spôsobom štúdiu, v ktorej okrem iného vysvetľoval, ako chápal a chápe Tatarkove názory o ľudských spoločenstvách, o nenávisti a úcte, o zle a dobre.

Je obdivuhodné (ale nie náhodné), ako sa názorovo a posolstvom stretli všetky prejavy uznania hodnoty oceňovanej tvorby.

Gabriela Rakúsová

členka poroty CDT      

 

Ocenení Alta Vášová a Milan Šútovec. Foto: Konzervatívny inštotút MRŠ