K valentínskemu srdiečku Sto lámp pre dušu

Celia Haddonová zostavila obľúbené antológie Sto spôsobov, ako vyznať lásku, Sto spôsobov, ako vyjadriť vďaku, či Sto spôsobov, ako byť šťastný, ktoré sa zaoberajú medziľudskými vzťahmi, ako aj duchovným rozmerom života. Do antológie Sto lámp pre dušu (Ikar 2006) vybrala úryvky zo svetovej spirituálnej literatúry, ktoré, ako sama priznáva, vliali svetlo do jej duše, podnecujú jej uvažovanie a inšpirujú ju na ceste životom. Úryvky sú tematicky zoradené do kapitol. Hovoria o posvätnosti stvorenia a stvorení; o ceste mystika, ako žiť a pracovať; o láske, odpúšťaní a prijatí iných; o ťažkostiach, beznádeji a milosti; o modlení a modlitbe, o smrteľnosti a smrti.

V prvom rade ide o texty motivujúce človeka zmeniť svoj život k lepšiemu, pričom sa autorka snažila vybrať texty väčšmi spirituálne ako náboženské. V knihe nájdeme úryvky z Biblie, z diel kresťanských autorov, ako John Bunyan, František z Assisi alebo Samuel Johnson, ako aj úryvky z Koránu, z čínského Tao-te-ťingu, z buddhistického Dhammapadam či hinduistickej Bhagavadgíty. Nechýbajú ani úryvky z diel moderných mysliteľov a teológov, ako William James alebo Paul Tillich. Okrem toho ,,oprašuje“ diela trochu zabudnutých autorov (napr. Richard Jefferies). Poznámky s informáciami o autoroch úryvkov, o dielach, z ktorých pochádzajú, alebo krátke komentáre v závere knihy dotvárajú tento zaujímavý výber textov, ktorý svojím nadkonfesionálnym charakterom a zameraním na univerzálne otázky a problémy ľudskej existencie, môže nielen v ťažkých chvíľach života osloviť čitateľa. Určite je aj vhodným darčekom k sviatku zamilovaných.

-rg-