Kameraman Stanislav Szomolányi

Knižka Kameraman Stanislav Szomolányi, ktorú vydala Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) v spolupráci so SFÚ, vychádza pri príležitosti významného životného jubilea Stanislava Szomolányiho. Jej autorom je filmový kritik, historik, encyklopedista a pedagóg na FTF VŠMU Richard Blech a na knižnom trhu sa objaví v týchto dňoch.

Publikácia Kameraman Stanislav Szomolányi sa pokúša reprezentatívne predstaviť tvorivý prínos jedného z najvýznamnejších kameramanov v dejinách slovenskej kinematografie. Okrem priblíženia tvorby Stanislava Szomolányiho, ktorý významne obohatil vizualitu slovenského filmu, Blechova publikácia ponúka aj „neexistujúce malé dejiny filmovej kamery“ vzhľadom na to, že kameramanská práca sa často vo filmovo-historickom kontexte opomína. Vychádza v edícii SFÚ Camera Obscura, ktorá sa snaží prezentovať predovšetkým filmovú prácu autorov domácej kinematografie (Šulík, Hollý), ale ponúka aj profily vybraných európskych tvorcov (Kusturica, Almodóvar).