Kandidáti a kandidátky na vedenie LIC sa verejne predstavia v piatok 5. novembra

Výberové konanie na novú riaditeľku alebo nového riaditeľa Literárneho informačného centra (LIC) sa blíži k záveru. Neverejným vypočutím  kandidátov a kandidátok sa začalo tretie kolo výberového konania v stredu 3. novembra 2021. Súčasťou tretieho kola je verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční v piatok 5. novembra 2021.

Na verejnom vypočutí sa predstavia štyria (z pôvodne piatich prihlásených) kandidátov a kandidátok. Jedna uchádzačka po včerajšom neverejnom kole vypočutia na vlastnú žiadosť odstúpila, čo oznámila e-mailom koordinátorke výberového konania 3. 11. 2021 v podvečerných hodinách.

Verejnosť bude mať možnosť sledovať zajtrajšie verejné vypočutie prostredníctvom online prenosu na webovej stránke ministerstva kultúry. Zároveň sa môže zúčastniť aj prezenčne priamo v sídle MK SR. S prihliadnutím na vývoj pandemickej situácie a z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov a zamestnankýň vedenie MK SR rozhodlo, že verejné vypočutia a verejné časti výberových konaní, na ktorých sa môže zúčastňovať i verejnosť, sa budú konať v režime O-T-P bez výnimiek.

Diváci a diváčky prostredníctvom videoprenosu postupne spoznajú jednotlivé projekty rozvoja a riadenia LIC uchádzačov a uchádzačiek a vypočujú si ich odpovede na otázky. Klásť otázky môže okrem prítomnej komisie tiež verejnosť. Od 9:00 sa predstaví Jana Beňová, od 10:25 Marek Debnár. Po technickej prestávke sa ďalej predstaví od 13:00 Zuzana Kepplová a od 14:25 Pavel Sibyla.

Uchádzači a uchádzačky majú k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojich projektov riadenia a rozvoja LIC najviac 20 minút a po pol hodine na otázky výberovej komisie a verejnosti. Vypočutie sa bude dať sledovať na –  YouTube kanáli ministerstva a tiež na facebookovom profile MK SR.

Verejnosť môže klásť otázky cez elektronickú aplikáciu slido, ktorá bude funkčná v deň verejného vypočutia.

Stačí:

ísť na slido.com,
zadať za mriežku: #lic_priezvisko uchádzača, ktorý začal prezentovať
lic_benova, lic_debnar, lic_kepplova, lic_sibyla
vpísať otázku a poslať ju.

V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť výberovej komisii.

Po vypočutí komisia odporučí, alebo neodporučí ministerke vhodného kandidáta alebo vhodnú kandidátku. Zloženie výberovej komisie je totožné, ako pri prvom VK LIC v zmysle smernice č.8/2021., čo je možné dohľadať na webovom sídle MK SR z predchádzajúceho výberového konania na túto organizáciu. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo kultúry po skončení výberového konania. Záznam z verejného vypočutia sa do desiatich kalendárnych dní zverejní na podstránke výberového konania na webstránke ministerstva kultúry. Na adrese bude dostupný 6 mesiacov. Projekty riadenia a rozvoja zriadenej organizácie budú zverejnené v deň konania verejného vypočutia, resp. v čase začatia verejného vypočutia uchádzača alebo uchádzačky.