Ján Lacika

Kaštiele

Bratislava, Dajama 2008

Slovensko je relatívne bohaté na kaštiele, zámky, kúrie a mestské paláce, keďže podľa súpisov pamiatok niektoré obce a mestách majú nielen jeden kaštieľ, jednu kúriu, ale aj dve, tri, ba i viac. Lenže problém tkvie v ich zachovalosti. Zväčša ich socialistický režim ako prežitok minulosti nechal schátrať či rozkradnúť. Mnohé z tých, ktoré by sa dali obnoviť do pôvodnej krásy, dnes chátrajú pre nedostatok financií ich súčasných majiteľov. Ani reštitúcie nepomohli zastaviť devastovanie. Vydavateľstvo Dajama sa vo svojej edícii Kultúrne Krásy Slovenska podujalo sprístupniť aspoň niekoľko z najzachovalejších. Samozrejme, výber je subjektívny, aj sám autor Ján Lacika to v úvode priznáva. Tento malý turistický sprievodca pri každom predstavení kaštieľa najprv oboznámi s lokalitou a prístupovými cestami, históriou a súčasnosťou a nakoniec zaujímavosťami okolia. Do textov o kaštieľoch sa vmestila obyčajne aj nejaká krátka povesť, viažuca sa k pamiatke. Výber z 30 slovenských kaštieľov je členený do troch častí. V prvej, najširšej, sa ocitli zrekonštruované stavby, ktoré plnia funkciu múzeí. V druhej časti sa ocitli tie, ktoré plnia funkciu rôznych ubytovacích zariadení, domov umelcov, sídiel inštitúcií. Niekoľko z tretej časti napriek obnoveniu ešte čaká na využitie. Z vlastnej skúsenosti možno upozorniť, že napriek námahe cesty sa nie do interiérov každého kaštieľa spomenutého v druhej alebo tretej časti knihy, turista dostane. Buď sú paušálne pre verejnosť uzamknuté alebo, v prípade ubytovacích kapacít, často v nich je uzavretá spoločnosť bohatších vrstiev. Pýcha domácich pánov kaštieľov v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku... so snahou pochváliť sa aspoň niekoľkými muzeálnymi priestormi pre všetkých k nám ešte neprenikla. Potešme sa teda aspoň knihou s krásnymi zábermi exteriérov a interiérov.

–msch–