„Keď si zapnete správy, po každom spravodajstve ide počasie a šport, nikde však nie je pravidelná kultúrna rubrika, lebo kultúra údajne nikoho nezaujíma“ (TV Oko, 2012). Takto zhrnula stav knižnej kultúry spisovateľka Monika Kompaníková. A má pravdu. V minulosti boli súčasťou programového vysielania STV relácie ako Literárne oko a Silná káva. Dnes televízne stanice neponúkajú takmer žiadne relácie venované výhradne literatúre.

Ako to je na internete? Webové stránky venované kultúre ponúkajú rôzne druhy kultúrnych akcií. Väčšina z  nich však sekciu o literatúre či knihách vôbec neobsahuje (festivaly.sk, port.sk, kulturne.sk) alebo je minimálny počet literárnych akcií zaradených vo všeobecnej sekcii Ostatné (citylife.sk). Aspoňže stránka Ministerstva kultúry SR (registerkultury.gov.sk) zahŕňa v  sekcii Literárne besedy čítačky, literárne súťaže a  pod. Bratislavské kultúrne a  informačné stredisko má vo svojej webovej databáze podujatí Kam v Bratislave sekciu Literatúra s  širšou ponukou autogramiád a  čítačiek, k čomu som aj ja svojho času aktívne prispela. :-) A  samozrejme obrovské množstvo informácií o literatúre ponúka aj web Knižnej revue, no zatiaľ mu chýba príťažlivosť a ľahkosť. Som si istá, že šikovný tím, ktorý zatraktívnil printovú verziu Knižnej revue, sa čoskoro pustí aj do jej online formy.

Najlepšie články o  knihách, recenzie a rozhovory so spisovateľmi ponúkajú webové portály denníkov Pravda a Sme. Inak to je na internete slabé. Záujemcovia si musia skôr pozerať weby kníhkupectiev a obchodných domov. Nie je to však chyba správcov webov, ale skôr usporiadateľov literárnych akcií, ktorí i  v  21.  storočí stále nedokázali naplno využiť potenciál, ktorý internet ponúka, a redaktorov týchto stránok neinformujú o svojich aktivitách. Snáď sa to niekedy zmení.