Svoj výnimočný umelecký talent uplatňuje Karol Kállay už takmer sedem desaťročí, cez fotografický objektív zaznamenal významné historické udalosti aj bežný život prostých ľudí na všetkých kontinentoch. Ako umelecký fotograf získal najvyššie ocenenia, ako človek najväčší dar – venovať sa tvorbe po celý život. Vydavateľstvo Slovart prezentovalo v bratislavskej Redute už 47. autorovu knihu Bratislava moja. Je fotografistovým vyznaním mestu tak, ako ho zaznamenal pre ďalšie generácie v rokoch 1944 – 1964, pre ktoré sa táto tvár mesta nenávratne stratila. Knihu prišli odprevadiť medzi čitateľov významní predstavitelia nášho verejného a kultúrneho života, nechýbal medzi nimi Rudolf Schuster. Ľubomír Feldek a autor sprievodného textu Jozef Leikert knihu slovne odprevadili medzi čitateľov.