Rakúska prozaička s  chorvátskymi koreňmi Karin Ivancsicsová, vyznamenaná Cenou Herthy Kräftnerovej, sa hlási románom Burza zvyšných miest (Restplatzbörse) z vydavateľstva Bibliothek der Provinz. Základná téma cestovania jej umožňuje rozohrať osudy ľudí, hľadajúcich svoj čas a svoje miesto v živote. Hrdinovia sa stretávajú náhodne i osudovo – s pocitom, že ide o zákonitú nevyhnutnosť. Niektorí sa usilujú zmierniť ťarchu každodennosti s jej rekvizitami, túžia po zmene, očakávajú vzrušenie z neznámeho. Ďalší chcú zaplniť čoraz väčšie prázdno. Do vzťahov vstupujú s priveľkými očakávaniami a postupne objavujú, čo vedia a na čo už zabudli: tí, ktorí sa im javili ako „opozeraní“ a neschopní prekvapovať, sú mnoho ráz povahoví „exoti“, a tí, ktorých myslenie a konanie bolo v norme, sa často ukazujú ako nudní a takmer nepoužiteľní. Autorka – veľká fabulátorka – konfrontuje jednotlivé postavy a ich charakterové rôznosti tak, že často vyvolá komický efekt. Možno preto, aby úsmev aspoň na chvíľu prekryl pocit hlbokého nedorozumenia medzi ľuďmi.