Keď deti čítajú so záujmom (knižku Mareka Vadasa Útek)

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku besedoval v stredu dopoludnia (18. januára) Marek Vadas so žiakmi 2. B a 2. D tamojšej ZŠ Jána Kupeckého o svojej novej knihe Útek. Kým deti prišli na stretnutie s autorom, knižku si nielen prečítali, ale o nej aj premýšľali, ba dokonca svoje dojmy aj vyjadrili. O smutnom príbehu chlapca – ich rovesníka –, ktorý v sprievode svojho psa a otca musí opustiť domov, aby si zachránil holý život, priniesli autorovi na besedu vlastnoručne nakreslené obrázky, ba dokonca aj leporelo. Záujem druhákov o besedu tentoraz nebol predstieraný, ich otázky by vyplnili aj viac ako hodinu. Pezinskí druháci sú možno výnimkou, ktorá vyvracia všeobecné tvrdenie, že súčasné deti nevedia čítať s porozumením. Alebo je to len výsledok chvályhodného prístupu ich  učiteliek Moniky Fintorovej a Dany Kaščákovej, ktoré vedia deťom ponúknuť správnu knihu a nájsť si čas rozprávať sa s deťmi o nej? A iste je tu aj dôležitá systematická práca knižnice, ktorá pravidelne so školákmi podobné besedy a čítania organizuje.

 

  • Keď deti čítajú so záujmom (knižku Mareka Vadasa Útek) - 0
  • Keď deti čítajú so záujmom (knižku Mareka Vadasa Útek) - 1