Udalosti v  letnej čitárni U červeného raka 22. mája nabrali čochvíľa dramatický spád. Peter Krištúfek v úvode prečítal báseň o  dome, v  ktorom prší, zo svojej jedinej zbierky básní 75 W a asi o  pol hodinu sa spustila búrka. Doteraz som veru nevidel takýto markantný vplyv poézie na realitu… Ale stalo sa a záhrada uprostred Starého Mesta v Bratislave mala svoje čaro aj v tomto počasí – umocnila ho diskusia dvoch spisovateľov a ich autorské čítanie v  rámci sezónneho cyklu Čítajme slovenskú literatúru. Podujatie cez blesky, hromy nebojácne moderoval Dado Nagy. V  budúcom čísle Knižnej revue si budete môcť prečítať rozhovor s  organizátorom týchto podujatí, spisovateľom a riaditeľom Mestskej knižnice v  Bratislave Jurajom Šebestom.