Dňa 11. 7. 2005 vo veku 83 rokov zomrela v Bratislave spisovateľka Klára Jarunková, prozaička, autorka kníh pre deti a mládež, publicistka, naša najprekladanejšia detská spisovateľka v zahraničí (narodila sa 28. 4. 1922 na Červenej Skale). Patrí ku generácii autorov, ktorí začiatkom 60. rokov začali v tvorbe pre deti a mládež vychádzať zo skutočného života mládeže, ozvláštneného fantáziou a svojským humorom.  Jej knižky Hrdinský zápisník, Brat mlčanlivého vlka, Čierny slnovrat, Dedko a vlk a mnohé ďalšie zostanú čitateľským zážitkom pre ďalšie generácie a dôkazom, že divy a fantázia môžu vstupovať do skutočného života.

A. Š.


 

Pohreb Kláry Jarunkovej
sa uskutoční v piatok 15. júla 2005  o 15.15 hod. v bratislavskom krematóriu. 

Kondolenčná listina k úmrtiu Kláry Jarunkovej
je sprístupnená v Klube slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava.