Členovia Klubu nezávislých spisovateľov (KNS) sa 11. decembra stretli v Klube spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave. Podujatie bolo prístupné aj verejnosti. Zo svojej tvorby čítali napríklad Mária Bátorová, Július Vanovič, Pavol Rankov, Rudolf Dobiáš či predseda KNS Milan Richter. Na foto Petra Procházku je zľava Vladimír Petrík, Elena Hidvéghyová-Yung a Štefan Kuzma.