Kniha ako veľký umelecký mejdan

Literárne informačné centrum začalo Festival Dni literatúry v Červenom raku hudobno-poetickým podujatím venovaným knihe M. Haugovej Písať ako dýchať.

vľavo Mila Haugová       vľavo Ján Buzássy

Mila Haugová pripravila veľké stretnutie pre svojich priateľov – výtvarníkov, hudobníkov a kolegov spisovateľov – vo svojej zatiaľ najnovšej knihe Písať ako dýchať (vyd. LIC 2014). Oslovila takmer štyridsať z nich, aby sa vyjadrili k tvorivému procesu, a tým ich pozvala do svojej knihy. Položila im jednoduchú otázku, čo je pre nich písanie? Nie každý stihol do uzávierky knihy odpovedať, ale prostredníctvom spomienok, myšlienkových odkazov a ukážok z tvorby sa na jej stránkach stretlo približne 180 významných tvorivých osobností domácich aj zahraničných, žijúcich aj nežijúcich. Spolutvorcov knihy zastupoval na pódiu v Červenom raku okrem Mily Haugovej básnik Ján Buzássy, ktorý prečítal niekoľko básní inšpirovaných hudbou a venovaných veľkým hudobníkom zo zbierky Znelec. Zhudobnené básne Mily Haugovej zaspieval autor hudby Vladislav Slno Šarišský v sprievode skupiny Talent Transport. Pozvaný Ivan Štrpka sa pre neodkladné lekárske vyšetrenie ospravedlnil, čo Mila Haugová komentovala, že je to preňho typické. Nestihol napísať príspevok do knihy, nestihol prísť na prezentáciu, ale napriek tomu je medzi priateľmi stále prítomný.

na pódiu        v pozadí Vladislav Slno Šarišský

Na záver poetického včera čakalo malé prekvapenie na Jána Buzássyho. Zástupkyne Národného osvetového centra Veronika Vasilová a Jaroslava Čajková mu odovzdali Poctu sv. Gorazda za dlhoročnú spoluprácu pri práci s mládežou v umeleckom prednese.