Krajská knižnica v Žiline a ŽSK vyhlasujú 8. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2013. Do súťaže môžu byť nominované knihy, ktoré boli vydané v roku 2013 a sú späté s regiónom Horného Považia tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominovať knihu môže čitateľská verejnosť prostredníctvom nominačného listu, ktorý je potrebné doručiť osobne, faxom, poštou alebo mailom na adresu knižnice. Termín odovzdania nominácií je od 20. januára do 28. februára, hlasovanie prebieha od 1. marca do 14. apríla a vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla. Prvé nominácie v kategórii odborná literatúra sú: Prvé kroky, prvé slová… Zo života Žilin­skej diecézy 2008 – 2013 (Alfa a Omega) – zostavila Žaneta Šušoliaková, Viš­ňové: Príroda (Obec Višňové) – Daniel Husárik, Kristovci (VIFO) – Ľubo Bechný, Terézia Rončáková, Emília Mihočová, František Hübel – (Ne)­dokončené dielo (Výtvarná agentúra A1) – zostavil Jaroslav Horečný, Komunitárne a slo­venské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa (Key Publishing) – Milan Sekera. Z kategórie beletria je nominovaný titul Vlčí brat (Hydra) – Katarína Soyka. Všetky informácie, nominačný list a podmienky súťaže nájdete na www.krajskakniznicazilina.sk.