Kniha Horného Považia 2021

Poznáme víťazov súťaže!

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila v januári 16. ročník čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2021. Hlavným mediálnym partnerom súťaže boli MY Žilinské noviny, ďalšími mediálnymi partnermi boli spravodajský portál Žilinak.sk, regionálna televízia Severka a Knižná revue. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo 26.4.2022 v priestoroch knižnice. 

V tomto ročníku bolo do súťaže nominovaných 41 knižných titulov, z toho 22 v kategórii beletria a 19 v kategórii odborná literatúra,  ktoré sú späté s regiónom  Horné  Považie témou alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. O poradí kníh v súťaži rozhodovalo 1610 platných hlasov. 

 

Titul Kniha Horného Považia 2021 v kategórii odborná literatúra s počtom 252 hlasov získala publikácia Dlhé Pole. História a súčasnosť I., II., ktorú zostavili Klára Trháčová, Magdaléna Lacková a kolektív. 

V kategórii beletria s celkovým počtom 460 hlasov titul získala kniha Zažili sme ho. Spomienky na kňaza Stanislava Beláka. Zostavovateľkami knihy sú Eva Vlčková a Veronika Tandarová. 

Na 2. mieste v kategórii odborná literatúra s počtom 145 hlasov sa umiestnila kniha Parky a sady v Žiline autorov Petra Štanského, Jozefa Feilera a Mareka Sobolu.

Tretie miesto v tejto kategórii s počtom hlasov 96 hlasov získala kniha Výroba syrov. Príručka pre malovýrobcov a priateľov syrov autora Karola Heriana. 

Na 2. mieste v kategórii beletria s počtom 85 hlasov sa umiestnila kniha Detská biblia. Interaktívna hovoriaca knižka z edície Kúzelné čítanie, autoriek Márie Prodajovej a  Kataríny Kočutovej. Ilustrovaj ju žilinský rodák Stanislav Lajda. Odbornými garantmi boli Peter Ondrej a Žilinčan Marián Lajda. Hudbu zložila Anna Petrášková a texty nahovorili slovenskí herci.

Na 3. mieste v kategórii beletria s počtom 75 hlasov sa umiestnila kniha Trblietanie v horskej tráve autorky Dany Durcovej – Strečanskej.  

 

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže boli z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získali vecné ceny, predplatné periodika My Žilinské noviny a čitateľský preukaz Krajskej knižnice v Žiline na jeden rok. Záznam z vyhodnotenia je sprístupnený na web stránke knižnice.

Autorom víťazných kníh Krajská knižnica v Žiline ponúkla spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti na pôde knižnice.

Obdoba čitateľskej súťaže prebieha aj v ostatných regionálnych knižniciach Žilinského  kraja. Z víťazných publikácií  bude zostavená výstava, ktorá bude postupne sprístupnená vo všetkých  regionálnych knižniciach kraja.