V sugestívnom sakrálnom priestore, v  koncertnej sieni Klarisky v Bratislave, bolo 30. októbra uvedené medzi čitateľov exkluzívne vydanie Biblie z  vydavateľstva Ikar. Vydavateľ-

stvo tak chce vzdať poctu vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi v rámci jubilea 1150. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu. Biblia obsahuje texty vyberané v spolupráci s kňazom Vendelínom Plevom, riaditeľom Spolku sv. Vojtecha. Výnimočnosť tohto vydania spočíva v ilustráciách – na vydaní sa totiž podieľalo jedenásť renomovaných slovenských a  českých výtvarníkov: Daniel Balabán, Stanislav Dusík, Jan Jemelka, Jana Kiselová-Siteková, Jan Knap, Miroslav František Koupil, Igor Piačka, Peter Pollág, Jaroslav Šerých, Peter Uchnár, Josef Žáček. Gabriela Belopotocká za vydavateľstvo Ikar konštatovala, že ide o ôsmu ilustrovanú Bibliu z dielne vydavateľstva, Vendelín Pleva vybral 110 tém zo Starého a Nového zákona a každý výtvarník si potom žreboval okruh tém, ktoré ilustroval. Prezentácia sa konala za účasti ministra kultúry: Marek Maďarič vyslovil želanie, aby táto krásna kniha nebola len ozdobou knižníc, ale aby v nej ľudia hľadali odpovede na zásadné otázky svojho života. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský sa vo svojom prejave vrátil k Proglasu ako predslovu evanjelií, jeho čítanie by malo byť priamou výzvou zahĺbiť sa do biblických textov. Kniha má 672 strán a stojí 99 €. Jej česká verzia bola uvedená 6. novembra.