Zuzana Štelbaská číta knižky svojim deťom
každý večer. Vďaka tomu nikdy nemali prob-
lém so zaspávaním či nočnými morami. Scená-
ristka, dramaturgička, autorka dvoch kníh pre
deti (debut Mami, kúp mi psa!) to prezradila
v bratislavskom kníhkupectve Martinus na
Obchodnej 14. apríla pri príležitosti uvede-
nia jej knihy Zornička (obe Nakladateľstvo
Albatros v Albatros Media). Hoci na knihu vo
všeobecnosti nedá dopustiť, nemyslí si, že jej
čítanie je automatickou zárukou, že z dieťaťa
vyrastie Einstein, no pri výchove výrazne po-
máha. Azda aj preto je hlavná hrdinka Zornič-
ka bezstarostná a teší sa zo života, spoločnosť
jej robia mačka Líza a psík Titi. Spolu objavujú
ďalšie drobné zvieratká a záhradné zákutia.
Knižku pokrstila Katarína Koščová lupeňmi
a listami z ovocných stromov zo spisovateľ-
kinej záhrady.