Kniha roka 2002

23. apríl, Svetový deň knihy a autorských práv, už tradične patrí slávnostnému vyhláseniu výsledkov ankety čitateľov Knižnej revue Kniha roka. Poradie favoritov 12. ročníka je už známe, laureáti si prevzali ocenenia a škatuľa s anketovými lístkami na Knihu roka 2003 sa znova pomaly zapĺňa. Napriek tomu, že knihy aj poštovné je drahšie. O to cennejší je hlas každého čitateľa. Ku skalným priaznivcom našej ankety patrí akademický maliar Ondrej Zimka. Síce hlasy na konkrétne tituly či vydavateľstvo neposiela, ale svoj vzťah ku knihám vyjadruje tým, že za symbolický honorár už tretí rok za sebou vytvoril originálne ceny - maľované kamene.

Obsah víťaznej knihy Vraky plné pokladov potvrdzuje, že skutočné poklady sa nestratia do nenávratna, odolajú času, zlodejom i morským hlbinám. Aj v tomto prípade platilo, že kniha nie je dielom len jedného tvorcu, ale ak sa pri jej zrode stretnú rovnako nadšení ľudia, má zaručené čestné miesto nielen v ankete, ale najmä v našich knižniciach. Autor Milan Vároš (zľava) so spolutvorcami Knihy roka 2002 redaktorkou Mladých liet Martou Jankajovou, Neviemakým Imrichom a šéfredaktorkou Magdou Baloghovou si pripíjajú na úspech s prezidentom ZVK SR Alexiusom Austom (vzadu).

Riaditeľ Vydavateľstva Slovart Juraj Heger prevzal ocenenie za Debut roka - Polnočný denník Maxima E. Matkina - so slovami: "Desaťtisíc predaných debutov svedčí o tom, že sa nemusíme obávať vydávania prvotín."

Spoluiniciátor Čučoriedkarne, riaditeľ Rádia Okej Michal Arpáš, si zaspomínal na živé rozprávanie Júliusa Satinského o vzťahu k ženám, ktoré rozdeľoval od čučoriedok po staré praženice. Marketingová riaditeľka Ikaru Silvia Kršková (v strede), ktorá starostlivo sleduje cestu každej ikaráckej knižky k čitateľom, sa tešila z prvenstva v kategórii Vydavateľstvo roka 2002. Vyjadrila spokojnosť, že ešte za života Júliusa Satinského bol o Čučoriedkareň veľký záujem a doteraz sa jej predalo 26 tisíc výtlačkov.

Juraj Heger neprezradil, kto sa skrýva za pseudonymom Maxim E. Matkin ani redaktorke Pravdy M. Jenčíkovej, ani Petrovi Šulejovi, ktorý s rovnakou odvahou vydáva debuty vo vydavateľstve Drewo a srd, získalo tretie miesto v tejto kategórii, ani autorovi Petrovi Pavlacovi, ktorý za Matkinom zaostal o 25 hlasov.

Vďaka žičlivosti Incheby, a.s., manažérka Bibliotéky Ing. Anna Kleimanová odovzdávala víťazom s blahoželaním generálneho riaditeľa Ing. Alexandra Rozina aj finančný dar.

Štefan Konkol, známy autor sci-fi, so šéfredaktorkou Eposu Adelou Demekovou.

Margita Bíziková