V KC Dunaj sa 14. decembra uskutočnilo prvé a čiastočne prípravné knižné podujatie – bratislavský kníhfest. Skratka a súčasne názov BRaK vznikol ako ironický odkaz na tú časť našej knižnej tvorby, ktorá určite nie je brakom. Naopak, vyznačuje sa opačnými atribútmi, avšak (alebo skôr práve preto) priestor na veľkýchkomerčných festivaloch nedostáva. Tvorcami nápadu a organizátormi sú F. Malík z OZ literarnyklub.sk, redaktor Rádia Devín  P. Michalík a OZ literarnyklub.sk. Podujatie sa nieslo v znamení predajnej výstavy vyše dvadsiatich malých a stredných vydavateľov, grafikov, ilustrátorov a typografov (napr. Aspekt, Petrus, KK Bagala). Predajcovia viedli medzi sebou zanietené rozhovory, ktorých charakter naznačoval, že podobné podujatie tu doposiaľ chýbalo. Pre novovzniknuté vydavateľstvá to bola prvá príležitosť verejne sa prezentovať (napr. Bratislavské rožky, magazínPyré). Cieľom podujatia bolo zistiť záujem vydavateľov, účasť dopyt po kvalitných tituloch potvrdila. V pripravovanom jarnom pokračovaní by mal festival narásť rozsahovo aj obsahovo.