Kníhkupectvo Vojtecha Zamarovského

Vydavateľstvo Perfekt, známe vydaním celoživotného súborného diela Vojtecha Zamarovského, otvorilo 1. februára predajňu kníh na Karpatskej ulici nazvanú po velikánovi našej literatúry. Kníhkupectvo Vojtecha Zamarovského okrem cudzojazyčnej a populárno-náučnej literatúry ponúka malé hodnotné umelecké diela – exlibrisy, grafiku, keramiku, sklo od našich umelcov Karola Ondreičku, Igora Piačku, Ivice Markovičovej. Dúfajme, že ulica dizajnu, ako všetci volajú Karpatskú ulicu, získala novú zaujímavú dominantu.

-r-