Na Jarnom knihobraní v bratislavskom Klube slovenských spisovateľov predstavil 27. marca riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej Stanislav Muntág (na foto) aktuálnu knižnú produkciu. O väčšine titulov porozprávali aj samotní autori a na záver podujatia ich knihy vyprevadil do života spisovateľ Jaroslav Rezník veľkonočnou tradíciou – keďže knihy sú ženského rodu, pošibal ich korbáčom. Zaujímavou novinkou z produkcie vydavateľstva je dielo Jany Judinyovej Natália Oldenburgová – zabudnutá perla Ponitria, približujúce život nevšednej slovenskej aristokratky.