Knihovníci a dezinformácie v bratislavskom Véčku

6. ročník Knihovníckeho barcampu ponúkol za jedno popoludnie deväť prednáškových blokov a päť workshopov. Hlavnou témou sa stalo kritické myslenie a boj s dezinformáciami, program bol však omnoho širší a obsahoval veľa podnetov pre ľudí pracujúcich v knižniciach alebo s knihami.

Vo štvrtok 10. októbra sa bratislavský V-klub začal už predpoludním plniť usporiadateľmi, prezentačnou technikou či stolíkmi na katering, aby sa stihlo všetko pripraviť na otvorenie 6. ročníka Knihovníckeho barcampu. Táto akcia, ktorá má už celkom peknú tradíciu, sa sústreďuje na všetko, čo sa týka knižníc, knižnej kultúry, knižničnej teórie a praxe, či knižných projektov. Pomocou prednášok a workshopov má predovšetkým inšpirovať a ponúkať nové či netradičné riešenia. Niekto by mohol povedať, že ide o konferenciu, organizátori sa tomu bránia a tvrdia, že ich formát je neštandardný, otvorený, pretože obsah workshopov vytvárajú sami účastníci. Ich cieľom je najmä prepojenie knihovníkov s ostatnými komunitami zaoberajúcimi sa knižnou kultúrou, informačnými technológiami či marketingom.

Kritické myslenie

Podujatie otvorila vedúca oddelenia dokumentácie a informačných služieb Slovenského centra dizajnu Anna Faklová, ktorá je vlastne krstnou mamou celého Knihovníckeho barcampu. Potom sa podujatie rozbehlo prvou prednáškou. Tohtoročná téma mala podnázov Nebuď na vážkach a jej zameranie – rozvoj kritického myslenia a boj s dezinformáciami – je dnes mimoriadne aktuálne. Zdôraznil to aj prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých Klaudius Šilhár, podľa ktorého celoživotné vzdelávanie je pri rozvoji kritického myslenia nevyhnutné, rovnako aj pri vytváraní nových príležitostí na trhu práce.

Autor publikácie Sila rozumu v bláznivej dobe Ján Markoš porozprával o pohnútkach, ktoré ho viedli k napísaniu tejto knihy: Keď ľudia robia chyby v uvažovaní, odnesú si to hlavne tí slabší. Schopnosť lepšie spracovávať informácie vedie ľudí aj k väčšej ľudskosti. Aby bola jeho kniha pre slovenského čitateľa čo najzrozumiteľnejšia, použil v nej výhradne príklady z domáceho prostredia. Tomáš Földes zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva pripravil workshop na tému Kritické myslenie a ľudské práva a Peter Jančárik a Dávid Benedig z komunikačnej spoločnosti Seesame predstavili svoj projekt zvyšovania mediálnej gramotnosti a ochrany proti hoaxom a konšpiračným teóriám.

Joga aj kvíz

Barcamp má inšpirovať, preto nezostalo len pri kritickom myslení. Dizajnérka Vanda Gábrišová vysvetlila ako detský časopis Bublina podporuje malých čitateľov v čítaní a kreativite a Martina Kulisievičová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prakticky predviedla, ako možno využiť jogové cviky pri práci v knižnici. To, že knižnica môže byť aj umeleckým objektom, bola téma Dávida Baranka, ktorý účastníkom ukázal ako vznikla experimentálna expozícia SNG - knižnica Kornela a Nade Földváriovcov. Dušan Martinčok, zakladateľ komunitného projektu Susedia na dvore, mal prednášku o tom Ako nedostať infarkt na knižnom klube - prečo ľudia chodia do bookclubov, prečo sú niekedy sklamaní a čo je tajomstvom fungujúceho knižného klubu.

Samozrejme, program Knihovníckeho barcampu bol omnoho bohatší a nebolo v silách návštevníka absolvovať ho celý. Jeho priebeh spestril tombolový kvíz, lov QR kódov a záverečný koncert. Organizátori zaznamenali vyše 180 účastníkov, medzi ktorými ste mohli stretnúť aj známe osobnosti, ktoré s knihami a knižnicami už dlhé roky pracujú profesionálne: napríklad riaditeľku prešovskej knižnice P.O. Hviezdoslava Ivetu Hurnú, spisovateľa Michala Hvoreckého, ktorý je riaditeľom knižnice v Goetheho inštitúte či spisovateľku a literárnu agentku Soňu Borušovičovú.

Podnetný a veľmi aktuálny – tak by sme mohli charakterizovať tohoročný Knihovnícky barcamp a ten, kto sa ho zúčastnil, si určite odniesol plno podnetov pre svoju prácu.

  • Knihovníci a dezinformácie v bratislavskom Véčku - 0
  • Knihovníci a dezinformácie v bratislavskom Véčku - 1
  • Knihovníci a dezinformácie v bratislavskom Véčku - 2
  • Knihovníci a dezinformácie v bratislavskom Véčku - 3
  • Knihovníci a dezinformácie v bratislavskom Véčku - 4
  • Knihovníci a dezinformácie v bratislavskom Véčku - 5