Úvodným podujatím 12. ročníka Týždňa slovenských knižníc bolo otvorenie výstavy Humor – tá vzácna kvetina, ktorej sa vždycky dobre v Klarisseu darilo alebo dejiny „Univerzitky“ trochu inak v Modrej študovni Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Tento – dnes už historický – súbor kresieb knihovníkov v najrozmanitejších situáciách má dve časti. Staršiu tvoria vzácne kolorované kresby nielen zamestnancov, ale aj budov, zákutí, nádvorí knižnice, ktoré sa našli medzi archívnymi dokumentmi vlani. Boli to vlastne ilustrácie k spomienkam na knižnicu – akýsi pamätníček, ktorý venovali zamestnanci k šesťdesiatinám prvému riaditeľovi knižnice Dr. Jánovi Emlerovi. Pochádzajú z roku 1937 a ich autorom bol dlhoročný pracovník knižnice Karol Kubizňák. Tieto obrázky doplnili karikatúry z neskorších rokov (1958-59), keď knižnica získala budovu Uhorského snemu (ich autor zatiaľ nie je známy). Na obrázkoch defilujú rôzni zamestnanci – od údržbára po riaditeľa, od známych po neznáme mená. Sú v nich ukryté príbehy, osudy, udalosti, vzťahy, ale aj pracovné postupy, či vízie, ktoré – ako sa neskôr ukázalo – posunuli knihovníctvo vpred. Ako v príhovore povedal autor výstavy Dušan Lechner: „Je to úsmevná spomienka na našich predchodcov, ktorí rovnako ako my, zviedli boj so svojou profesiou, ktorú máme radi, teší nás, preklíname ju, a nevieme bez nej žiť.“