Knihovníčka roka 2004

Krajská pobočka SSK bratislavského kraja vyhodnotila
na výročnej členskej schôdzi v Mestskej knižnici v Bratislave anketu Knihovník roka 2004.

Titul Knihovník roka 2004 udelili Mgr. Želmíre GEŠKOVEJ za celoživotnú odbornú prácu na poli retrospektívnej bibliografie a aktívny prínos pre spolkovú činnosť.

Počnúc 5. ročníkom ankety začala KP SSK BK udeľovať aj
pochvalné uznania, ktoré ako prvé v histórii získali: PhDr. Ľudmila BOKNÍKOVÁ, PhDr. Ľudmila ČELKOVÁ, Mgr. Anna GAŠPAROVIČOVÁ, Mgr. Ivona KOLLÁROVÁ, PhD., PhDr. Lýdia SEDLÁČKOVÁ a Ing. Silvia STASSELOVÁ.