Knihovnícky barcamp je o všetkom, čo sa týka knižníc, knižnej kultúry, knižničných
projektov, digitálneho prostredia, znalostného manažmentu, informačnej gramotnos-
ti, ale aj IT a marketingu… Knihovnícky barcamp je svieže a dynamické podujatie, kde sa
predstavujú nové myšlienky a projekty. Cieľom je prepojiť komunitu aktívnych knihovníkov
s ostatnými komunitami zaoberajúcimi sa knižnou kultúrou, IT a marketingom.
 Počas tretieho ročníka čakajú na účastníkov prednášky a workshopy, ale aj tombolový
kvíz Milujem knižnicu. Medzi prednášateľmi sa predstaví grafi cký dizajnér Boris Meluš,
Peter Vojtek odprezentuje online mapu knižníc, Slovenská akademická informačná agen-
túra poskytne informácie o možnosti zahraničných štipendií… Eliška Sadíleková, lektorka
tvorivej dramatiky, bude viesť kreatívny workshop Od pochybnosti k tvorivosti. Pawla Šol-
tisová z Ateliéru Amulet naučí účastníkov umeniu kaligrafi e. Účastníci si vyskúšajú prácu
s referenčným manažérom Mendeley, ktorý umožňuje organizovať, čítať, zdieľať, anotovať
a citovať vedecké štúdie (je to akademická sociálna sieť). Návštevníkov čakajú aj sprievodné
podujatia – fotokútik, kde spoločne vytvoríme knižnicu snov. Kreatívna tvorivá dielňa FabLab
vás naučí pracovať s 3D tlačiarňou a vytvárať 3D predmety.