Knihy ceny René 2020 II.

Literárna cena René - Anasoft litera gymnazistov už štvrtý rok podporuje čítanie mladých. Jánošík je jednou z nominovaných kníh. 

Mariana Čengel Solčanská (1978) je scenáristka a režisérka (Únos, Sviňa a iné). Jánošík je jej štvrtou knihou po tituloch Legenda o lietajúcom Cypriánovi, Láska na vlásku a Generál M. R. Štefánik. Román zachytáva históriu obdobia, v ktorom žil Juraj Jánošík, a prináša nový pohľad na túto postavu. Recenziu Dominiky Petríkovej na titul Jánošík nájdete na našom webe.

Jozef Dado Nagy, porotca Anasoft litera, o knihe napísal: „Mariana Čengel Solčanská vytvorila úplne iný obraz hrdého symbolu Slovákov, než aký poznáme z tradície romantickej literatúry 19. storočia. Jánošík bez mýtizujúcich nánosov – jednoduchý bezcitný násilník, lupič a vrah. Dramaticky zaujímavá bola skôr doba, v ktorej žil. Turecké nájazdy, stavovské povstania, tisíce a tisíce mŕtvych, umučených a popravených. Za pozornosť stojí vedľajšia postava, ktorá si veľkú časť show ukradla sama pre seba – knieža František II. Rákoci.“

Literárna cena René má podporovať čítanie mladých stredoškolákov a stredoškoláčok, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017. Predchádzajúcimi laurétmi sú Václav KostelanskiDaniel Majling a laureátka Ivana Gibová

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. Študenti majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každá zapojená škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili. Absolútny víťaz alebo víťazka ceny René 2020 bude vyhlásený / vyhlásená na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry, ktoré sa bude konať koncom roka 2020 v Novej Cvernovke v Bratislave.