Knihy ceny René 2020 III.

Les prízrakov je jednou z nominovaných kníh. 

Spisovateľ s bohatou publikačnou činnosťou v slovenskom, českom a poľskom jazyku Juraj Červenák (1974) sa presadil ako autor historickej fantasy so slovanskými motívmi a je držiteľom mnohých žánrových ocenení. Les prízrakov je v poradí šiesta kniha z fantastickej historickej detektívnej série o kapitánovi Steinovi a notárovi Barbaričovi, v ktorej vyšetrujú únos významného dediča a vraždu váženého mešťana.

Takto sa o knihe vyjadril porotca Anasoft litera Michal Jareš: „Hrdina Červenákovej série kapitán Stein sa už po šiestykrát vracia, aby spoločne so svojím spolupracovníkom Jarošom vyriešil záhadu na pomedzí historickej detektívky a príbehu s tajomstvom. Pre celú sériu je typický Červenákov štýl, veľmi slušná znalosť historických prameňov, snaha zachytiť trochu štylizovaneaj dobový jazyk, ale zároveň tu svoju úlohu hrá tiež humor a veľmi dobre napísané dialógy. Po predchádzajúcich dieloch práve tieto komponenty vlastne od Červenáka očakávame a znovu sa chceme stretnúť s už hotovými a nám známymi charaktermi hlavných postáv. Červenák má veľký dar skomponovať slušnú kriminálnu prózu, v ktorej sa ide hlavne po stopách a nespolieha sa na náhodu, ale zároveň do takéhoto príbehu rád púšťa i strašidelné efekty a skvelé záverečné vyvrcholenie v temnom a prízračnom vianočnom lese.“

Literárna cena René má podporovať čítanie mladých stredoškolákov a stredoškoláčok, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017. Predchádzajúcimi laurétmi sú Václav KostelanskiDaniel Majling a laureátka Ivana Gibová

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. Študenti majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každá zapojená škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili. Absolútny víťaz alebo víťazka ceny René 2020 bude vyhlásený / vyhlásená na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry, ktoré sa bude konať koncom roka 2020 v Novej Cvernovke v Bratislave.