Knihy ceny René 2020 IV.

Aj titul Kataríny Kucbelovej Čepiec je vo finálnej päťke ceny René - Anasoft litera gymnazistov.

Katarína Kucbelová (1979) je manažérka kultúrnych projektov, v roku 2006 založila literárnu cenu za slovenskú pôvodnú prózu Anasoft litera. Po zbierkach poézie Duály, Šport, Malé veľké mesto a Vie, čo urobí jej vyšiel debutový román Čepiec. Autorka dva roky navštevovala oblasť pod Kráľovou hoľou, kde sa učila šiť čepiec, súčasť miestneho ženského kroja. Osobná línia sa v knihe prepletá so sondou do života na Horehroní. Recenziu Radoslava Passiu na titul Čepiec nájdete na našom webe. 

Peter F. ‘Rius Jílek, porotca Anasoft litera, takto píše o tomto titule: „Kniha Čepiec sa dá chápať ako literárna reportáž, ale aj ako dokumentárny román. Hlavne preto, že autorka Katarína Kucbelová sa stáva rozprávačkou svojich skutočných zážitkov a nie vymysleného príbehu, ktorý sa bežne s umeleckou prózou spája. Napriek tomu nejde o beletrizovanú publicistickú výpoveď, naopak, dominuje v nej práve problematizujúci estetický rozmer, hoci sa môže počiatočne zdať, že text je osobnou etnografickou úvahou o folklóre. Z toho však rýchlo vzíde, lebo ústrednou témou je nezromantizovaný vzťah medzi minulosťou a prítomnosťou, osobnou identitou a etnokultúrnym stereotypom a v neposlednom rade v tom všetkom zohráva nemalú úlohu i neznášanlivosť voči rómskemu obyvateľstvu.“

 

Literárna cena René má podporovať čítanie mladých stredoškolákov a stredoškoláčok, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017. Predchádzajúcimi laurétmi sú Václav KostelanskiDaniel Majling a laureátka Ivana Gibová

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. Študenti majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každá zapojená škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili. Absolútny víťaz alebo víťazka ceny René 2020 bude vyhlásený / vyhlásená na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry, ktoré sa bude konať koncom roka 2020 v Novej Cvernovke v Bratislave.