Knihy ceny René 2020 V.

O pozornosť študentov a študentiek sa uchádza aj kniha Šeptuchy Aleny Sabuchovej

Alena Sabuchová (1989) je prozaička a scenáristka. Debutovala v roku 2016 poviedkovou zbierkou Zadné izby, za ktorú získala Cenu Ivana Kraska a Cenu Nadácie Tatra banky za literatúru v kategórii Mladý tvorca. Román Šeptuchy sa odohráva v Podlasí, v rustikálnom lesnatom regióne medzi Poľskom a Bieloruskom. Jemné, no zároveň i drsné rozprávanie o priestore, ktorý obývajú výnimočné postavy, stojace na hranici nielen dvoch susediacich štátov. Recenziu Marianny Koliovej na titul Šeptuchy nájdete na našom webe. 

Porotca Anasoft litera Lubomír Machala napísal: „Šeptuchy žijú v Podlasí, teda na pomedzí Poľska a Bieloruska, a sú to ženy, ktoré choroby a všeličo iné vyháňajú, zaháňajú či priťahujú tichým zariekaním a ďalšími rituálnymi praktikami. Alena Sabuchová vo svojej druhej próze predkladá čitateľovi osobitú zmes slovesných obrazov zo súčasného života na dedine, kde sa prelínajú technologické vymoženosti a stigmy modernej civilizácie (autá, mobily atď.) s archaickými zvykmiaj magickými rituálmi. A tiež rozpráva príbeh dospievania, alebo ak chcete, zrenia dvoch dievčat: Doroty, hrobárovej dcéry, a jej priateľky, ktorá to celé rozpráva. Jazykom a spôsobom, ktorý pobaví, ale aj zamrazí.“

 

Literárna cena René má podporovať čítanie mladých stredoškolákov a stredoškoláčok, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017. Predchádzajúcimi laurétmi sú Václav KostelanskiDaniel Majling a laureátka Ivana Gibová

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. Študenti majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka. Každá zapojená škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili. Absolútny víťaz alebo víťazka ceny René 2020 bude vyhlásený / vyhlásená na podujatí Autoriáda: Dni slovenskej literatúry, ktoré sa bude konať koncom roka 2020 v Novej Cvernovke v Bratislave.