Knihy, čo ma držia nad vodou

Aj knihy majú svoju tvár a v nej vpísaný osud. Ich vzhľad – obálka, grafická úprava, hra s písmom – to všetko prezrádza o knihe, či prišla na svet s láskou, či ju pestovali starostlivé ruky výtvarného redaktora. Takouto starostlivosťou sú poznačené aj knižky s označením Q 111, teda knižky z dielne pani Kvety DAŠKOVEJ. Tento rok v auguste oslávila vydavateľka a spisovateľka okrúhle životné jubileum – skromne, pri práci. Tento mesiac uplynulo 15 rokov od založenia jej vydavateľstva Q 111 a to pokladala za príležitosť na malú slávnosť. Vo foyer Štúdia Lasica & Satinský pripravila výstavu z tvorby svojich grafických úprav kníh, bulletinov, katalógov, pozvánok a skladačiek pod názvom Knihy, čo ma držia nad vodou. Výstavu slávnostne otvoril jej kurátor Bohumír BACHRATÝ, ktorý tieto priestory zapĺňa zaujímavými výtvarnými prezentáciami už šestnásť rokov. Tútorstvo nad výstavou prevzal Miroslav CIPÁR. V programe vernisáže prečítal riaditeľ SND Dušan JAMRICH

ukážky z pripravovanej knižky Kvety DAŠKOVEJ Pipo, Vankúšik, Nitka a ich zvierací kamaráti a staré džezové evergreeny zahralo trio Belanovcov. Výstavu si môžete pozrieť nielen večer pred predstavením divadla, ale aj cez deň od pondelka do piatku v čase od 9.00 do 15.30. Redakcia Knižnej revue želá pani Kvete DAŠKOVEJ veľa tvorivých síl, nápadov a plno krásnych kníh, čo ju udržia nad vodou aj proti prúdu času.

–báb–