Multikultúrny festival Bažant Pohoda je zameraný predovšetkým na hudbu, no návštevníkom ponúkol aj nehudobné zážitky prostredníctvom divadelných a tanečných predstavení, filmu, či dokonca možnosti zobrať do rúk štetec a „pohrať sa“ s farbami. Na trenčianskom podujatí roka nemohla samozrejme chýbať literatúra. V piatok na pódiu Arény Slovenskej sporiteľne rozložil svoje šapitó Literárny cirkus KK Bagalu s hudobným hosťom Benem, ktorý spolu s Tomášom Hudákom pokrstil svoj knižný debut Slovenčina pre samoukov / Spam poetry s ilustráciami Erika Šilleho. V Literárnom klube vládla najmä súčasná poézia a próza. Pulz Vyšehradskej štvorky predstavil spisovateľov z Maďarska (Pešťbudínske novosti), Poľska (Kraków szuka!) a Čiech (Češi peši). Slovensko zastúpili laureáti literárnych súťaží Poviedka a Básne. Krstila sa Ballova ôsma kniha V mene otca, nasledovalo autorské čítanie poetiek, básnikov a prozaikov projektu Básne 2010, Poviedka 2010 a besedy s autormi. Tieto čítania naživo pred zrakmi divákov ilustrovali Emil Drličiak, Erik Šille, Dalibor Kristek, Andrej Admirál Kolenčík a Matúš Vizár. Prvá verejná prezentácia rukopisu akčného sci–fi trileru Sracia zbraň od Kolomana Kocúra okorenila piatkový program. Cestovatelia si prišli na svoje pri projekcii fotografií Víta Filu spojenej s autogramiádou knihy Nepál. Básnické turnaje pokračovali aj ďalej, odznelo pásmo modernej poézie organizované OZ Literis a recitácie striedané poviedkovou tvorbou napokon zavŕšila literárna performance Generátor X Michala Habaja s Petrom Šulejom. V sobotu sa krstilo viacnásobne, menovite dielo Buchty švabachom Zusky Kepplovej za hudobného sprievodu Jany Andevskej a novela Michaely Rosovej Dandy. Milovníci románu Piata loď si vypočuli jeho zdramatizovanú podobu predvedenú Divadlom P.A.T., tá predchádzala besede s autorkou románu Monikou Kompaníkovou. Literatúrou to však žilo aj na iných miestach. Na Európa stagei prebiehala Slam poetry exhibícia spojená so súťažou, v Dobrej krajine o svojej najnovšej knihe Miesta v sieti rozprávala Veronika Šikulová, Rado Ondřejíček predstavil vlastnú knižnú prvotinu Homo asapiens, Martin Beďatš s kolegami z kapely Bez ladu a skladu pokrstil svoju prvú knihu Zápas, spisovateľ Pero Le Kvet uviedol na svetlo sveta fajčiarske poviedky 2. Do priestoru Dobrej krajiny prilákala divákov debata a prezentácia knihy Hedviga Marie Vrabcovej. Ten, kto chcel v pokoji relaxovať s knihou v ruke, mohol zavítať do letnej čitárne pri Literárnom klube, čitateľov ste mohli nájsť uvelebených aj na sochárskej lúke SNG v obklopení sôch od Juraja Bartusza, Ivana Csudaia, Jozefa Jankoviča, či Juraja Meliša. Čítať si pri týchto dielach bolo samo osebe milým zážitkom. Literatúra sa v objatí množstva koncertov nestratila, naopak, tvorila celistvú súčasť 15. ročníka festivalu Bažant Pohoda 2011. Za ďalšie pozitívum možno považovať fakt, že prezentovala tvorbu mladých spisovateľov, často debutantov a dala priestor i okrajovým a menšinovým žánrom.