Knižné plody štiavnického leta

Už  tradične koncom augusta v Banskej Štiavnici zaznieva poézia oveľa častejšie ako inokedy. Udomácnila sa tu vďaka medzinárodnému frankofónnemu festivalu poézie, divadla a hudby Capalest už pred štyrmi rokmi. Podujatie si za predchádzajúce ročníky získalo svoju vážnosť, uznanie a záujem celého regiónu. K zviditeľneniu jeho konkrétnych výsledkov prispelo tento rok Literárne informačné centrum vydaním deviatich útlych dvoj aj trojjazyčných zbierok básní v edícií Viachlasne v jednotnej grafickej úprave. Básne v týchto zbierkach vznikli buď na predchádzajúcich štiavnických festivaloch, alebo autorov inšpirovali k ich napísaniu spoločné multikultúrne stretnutia. Maďarská poetka a výtvarníčka Krisztina Tóth sa predstavuje v zbierke Iný a rovnaký; popredná francúzska poetka a prekladateľka najmä slovenskej ženskej poézie do francúzštiny Jeanine Baude Manhattanom; bulharská poetka, publicistka, esejistka a prekladateľka trvalo žijúca vo francúzskom Štrasburgu Dostena Lavergne Odchádzajú, akoby prichádzali; jej rodáčka žijúca v Soffi, kde sa okrem redakčnej a prekladateľskej činnosti venuje náročnej pedagogickej práci ako stredoškolská učiteľka Aksinia Mihajlová zbierkou Krotenie. Pri založení festivalu Capalest bola aj poľská poetka Krystyna Rodowska, ktorej výber básní vyšiel vo Francúzsku už vo viacerých antológiách, ale práve dvojjazyčné vydanie zbierky Výzva k činu z tejto edície jej poskytlo širší kontext na reflektovanie vlastnej tvorby. Keďže na 4. ročníku Capalestu sa nezúčastnili litovský básnik Vladas Braziunas, ani rumunský básnik, prekladateľ a esejista Alexandre Matei, boli prítomní aspoň svojimi básňami v ich materskom jazyku a francúzskom preklade v zbierkach Chcel by som byť básnikom (A. Matei) a Veľké sú noci (V. Braziunas). Slovenskú poéziu reprezentovali na tohtoročnom Capaleste Mila Haugová, Mária Ferenčuhová, Albert Marenčin, Igor Hochel, Jozef Mihalkovič a na programe avizovaný, ale napokon pre chorobu osobne neprítomný Ján Švantner. Obidvaja sa mohli prezentovať dvojjazyčnou zbierkou – Jozef Mihalkovič Z nových básní a Ján Švantner básňami Strom a iné spomienky vo vlastnom preklade do francúzštiny.

–báb–